Visste du detta om snickare?

Snickare är ofta mycket skickliga med hantverket och kan bygga eller reparera nästan allt som är gjort av trä. De kan bygga och reparera många olika slags hus, tak, möbler, dörrar och fönsterkarmar. Många kan också hjälpa till med att montera stora föremål såsom skåp, bord eller hyllor. De måste kunna använda en mängd olika verktyg och vara duktiga på att använda händerna för att arbeta noggrant. För dem finns det många jobb, från att bygga nya hus och reparera befintliga hus till att tillverka möbler och installera skåp. Många specialiserar sig på en viss typ av byggnad, till exempel hus, kommersiella byggnader eller kyrkor. För vissa människor är snickeri en livsstil, de har det i händerna och huvudet. De arbetar med träprodukter och andra material som kan bearbetas för hand. Det rör sig bland annat om mjuka träslag som tall, gran eller cederträ, hårda träslag som ek, lönn eller körsbär samt kompositmaterial av trä.

Snickarens yrke kräver mycket ansvar. De måste vara mycket kunniga i sitt yrke, utmärkta på att lösa problem och bra på att kommunicera med kunder. De måste veta hur man använder olika verktyg på ett säkert och noggrant sätt och hur man arbetar med olika typer av material som kan vara svåra eller farliga om de inte hanteras på rätt sätt. De måste också vara bekväma med att arbeta i många olika sammanhang.

Snickare måste ha en god förståelse för matematik, inklusive mätningar och beräkningar. De måste också vara detaljorienterade, kunna se de små delarna av ett projekt och hålla fokus på det övergripande målet. Kommunikationsförmåga är också mycket viktig eftersom de måste förklara sitt arbete tydligt för kunderna, ofta med hjälp av diagram och bilder. Problemlösningsförmåga är viktigt inom snickeri eftersom det är ett yrke där man har att göra med många olika material och situationer.

Mvh, en snickare i Örebro